HOTEL

Âu Cơ, Cửa Đại, Tp. Hội An, Quảng Nam, Vietnam

Pan Pacific Hà Nội

7B Yên Phụ, Trúc Bạch, Ba Đình, Hà Nội, Vietnam