Bạn thấy có gì chưa đúng,

Starbucks Reverse Coffee

6 Nhà Thờ, Hàng Trống, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Vietnam


Starbucks hôm nay (5/5/2017) đã khai trương cửa hàng Cà phê Reserve đầu tiên tại Hà Nội (số 6, phố Nhà Thờ, quận Hoàn Kiếm), đánh dấu một cột mốc quan trọng trong việc đưa khách hàng đến tinh hoa cà phê Starbucks. Đây đồng thời cũng là nơi đầu tiên sử dụng máy espresso tân tiến Black Eagle và máy pha Nitro Cold Brew.

Địa điểm này chưa có bài viết nào. Bạn có góp ý gì không?

Tweet

ẢNH

Starbucks Reverse

Starbucks hôm nay (5/5/2017) đã khai trương cửa hàng Cà phê Reserve đầu tiên tại Hà Nội (số 6, phố Nhà Thờ, quận Hoàn Kiếm), đánh dấu một cột mốc quan trọng trong việc đưa khách hàng đến tinh hoa cà phê Starbucks. Đây đồng thời cũng là nơi đầu tiên sử dụng máy espresso tân tiến Black Eagle và máy pha Nitro Cold Brew.

Hỏi thêm, bình luận dành cho Starbucks Reverse