Bạn thấy có gì chưa đúng,

Cồn Vành POI

ĐT221A, Nam Phú, Tiền Hải, Thái Bình, Vietnam


Một cồn biển nằm ở cửa sông Hồng đổ ra biển. Nơi đây có rừng thông dài và một bãi cát phẳng, nước nâu đỏ do nằm ở cửa sông, thiên nhiên hoang sơ với cánh rừng ngập mặn trải dài, hải sản tương đối bình dân.

Địa điểm này chưa có bài viết nào. Bạn có góp ý gì không?

Tweet

ẢNH

Cồn Vành

Một cồn biển nằm ở cửa sông Hồng đổ ra biển. Nơi đây có rừng thông dài và một bãi cát phẳng, nước nâu đỏ do nằm ở cửa sông, thiên nhiên hoang sơ với cánh rừng ngập mặn trải dài, hải sản tương đối bình dân.

Hỏi thêm, bình luận dành cho Cồn Vành