Bạn thấy có gì chưa đúng,

Chợ Hoa Quảng Bá Market

241 Âu Cơ, Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội, Vietnam


Chợ hoa đầu mối và truyền thống của Hà Nội, Chợ hoạt động rất sớm và là nơi cung cấp hoa tươi cho cả thành phố

Địa điểm này chưa có bài viết nào. Bạn có góp ý gì không?

Tweet

Chợ Hoa Quảng Bá

Chợ hoa đầu mối và truyền thống của Hà Nội, Chợ hoạt động rất sớm và là nơi cung cấp hoa tươi cho cả thành phố

Hỏi thêm, bình luận dành cho Chợ Hoa Quảng Bá