Bạn thấy có gì chưa đúng,

Vrindavan Chandrodaya Mandir Religious

Unnamed Road, Vrindavan, Uttar Pradesh 281121, India


Đền thờ Hindu cao nhất thế giới, Cao 213m, và diện tích 12 hecta. Dự kiến hoàn thành tháng 3/2017

Bài viết liên quan: #Đền thờ Hindu ở Ấn Độ sẽ là tòa nhà tôn giáo cao nhất thế giới
Tweet

ẢNH

Vrindavan Chandrodaya Mandir

Đền thờ Hindu cao nhất thế giới, Cao 213m, và diện tích 12 hecta. Dự kiến hoàn thành tháng 3/2017

Hỏi thêm, bình luận dành cho Vrindavan Chandrodaya Mandir