Bạn thấy có gì chưa đúng,

Gò Đống Đa POI

8 Đặng Tiến Đông, Quang Trung, Đống Đa, Hà Nội, Vietnam


Nơi ghi dấu chiến thắng của vua Quang Trung

Bài viết liên quan: #Những địa điểm có hoa sưa nở ở Hà Nội
Tweet

Gò Đống Đa

Nơi ghi dấu chiến thắng của vua Quang Trung

Hỏi thêm, bình luận dành cho Gò Đống Đa