Bạn thấy có gì chưa đúng,

Nhà Thờ Gia Lâm Religious

191 Ngọc Lâm, Long Biên, Hà Nội, Vietnam


Một nhà thờ nhỏ tạm bợ giữa phố chợ Gia Lâm

Bài viết liên quan: #Nhà thờ Gia Lâm
Tweet

ẢNH

Nhà Thờ Gia Lâm

Một nhà thờ nhỏ tạm bợ giữa phố chợ Gia Lâm

Hỏi thêm, bình luận dành cho Nhà Thờ Gia Lâm