Bạn thấy có gì chưa đúng,

Cafe Khoa Coffee

10 Đường Thành, Cửa Đông, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Vietnam


Bài viết liên quan: #Uống cafe vỉa hè ngắm phế tích của Vương Chí Sình
Tweet

Cafe Khoa

Hỏi thêm, bình luận dành cho Cafe Khoa