RESIDENT

Phía sau nhà tập thể cũ ở Hà Nội

(22-03-2017) Những hình ảnh về hiện trạng khu tập thể lâu đời ở phố Giảng Võ Hà Nội

Ngõ 140 Giảng Võ, Khu tập thể Giảng Võ, Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội, Vietnam