Bạn thấy có gì chưa đúng,

Chợ Đồng Xuân POI

19 Hàng Khoai, Đồng Xuân, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Vietnam


Khu chợ bán buôn lớn của Hà Nội

Bài viết liên quan: #Ghé những quán ăn chật kín người ở chợ Đồng Xuân
Tweet

ẢNH

Chợ Đồng Xuân

Khu chợ bán buôn lớn của Hà Nội

Hỏi thêm, bình luận dành cho Chợ Đồng Xuân