Bạn thấy có gì chưa đúng,

The Coffee House Trung Hòa Coffee

1 Trung Hòa, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hồ Chí Minh, Vietnam


Địa điểm này có 3 tầng phục vụ, khá rộng rãi và mới khai trương được 2 ngày

Địa điểm này chưa có bài viết nào. Bạn có góp ý gì không?

Tweet

The Coffee House Trung Hòa

Địa điểm này có 3 tầng phục vụ, khá rộng rãi và mới khai trương được 2 ngày

Hỏi thêm, bình luận dành cho The Coffee House Trung Hòa