Bạn thấy có gì chưa đúng,

The Coffee House - Rice City Coffee

Rice City Linh Đàm - Tòa Trung, Khu đô thị Tây Nam Linh Đàm, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội, Vietnam


Nằm trong phía tây bán đảo Linh Đàm, trong tòa nhà Rice City, The coffee house chỗ này không gian không rộng rãi cho lắm.

Địa điểm này chưa có bài viết nào. Bạn có góp ý gì không?

Tweet

The Coffee House - Rice City

Nằm trong phía tây bán đảo Linh Đàm, trong tòa nhà Rice City, The coffee house chỗ này không gian không rộng rãi cho lắm.

Hỏi thêm, bình luận dành cho The Coffee House - Rice City