Bạn thấy có gì chưa đúng,

The Coffee House (Kim Mã) Coffee

261 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội, Vietnam


Quán càe đối diện ĐSQ Thụy Điển cũ, nhưng giờ không thấy treo cờ chắc đóng cửa rồi. Không gian thoải mái tốt cho Freelancer

Địa điểm này chưa có bài viết nào. Bạn có góp ý gì không?

Tweet

ẢNH

The Coffee House (Kim Mã)

Quán càe đối diện ĐSQ Thụy Điển cũ, nhưng giờ không thấy treo cờ chắc đóng cửa rồi. Không gian thoải mái tốt cho Freelancer

Hỏi thêm, bình luận dành cho The Coffee House (Kim Mã)