Bạn thấy có gì chưa đúng,

Phở gà Đặc Biệt Fastfood

Nguyễn Đình Thi, Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội, Vietnam


Quán phở 3 tiếng bán 300 bát mỗi ngày, nằm gần các văn phòng chính phủ nên khách hàng cũng rất đặc biệt

Bài viết liên quan: #Phở gà Hà Nội, 3 giờ bán 500 bát phở
Tweet

ẢNH

Phở gà Đặc Biệt

Quán phở 3 tiếng bán 300 bát mỗi ngày, nằm gần các văn phòng chính phủ nên khách hàng cũng rất đặc biệt

Hỏi thêm, bình luận dành cho Phở gà Đặc Biệt