Bạn thấy có gì chưa đúng,

Lẩu Dê Trần Thế Restaurant

Hoàng Quốc Việt, Phiêng Luông, Mộc Châu, Sơn La, Vietnam


Quán lẩu dê ngon tuyệt với các món tiết canh dê, lẩu dê, cơm cháy, dê tái chanh. Một điểm không thể bỏ qua khi tới Mộc Châu

Bài viết liên quan: #Ăn Nậm Pịa, lẩu dê, uống trà ô long tươi ở Mộc Châu (P2)
Tweet

ẢNH

Lẩu Dê Trần Thế

Quán lẩu dê ngon tuyệt với các món tiết canh dê, lẩu dê, cơm cháy, dê tái chanh. Một điểm không thể bỏ qua khi tới Mộc Châu

Hỏi thêm, bình luận dành cho Lẩu Dê Trần Thế