Bạn thấy có gì chưa đúng,

Đỉnh Mẫu Sơn POI

Unnamed Road, Mẫu Sơn, Cao Lộc, Lạng Sơn, Vietnam


Mẫu Sơn là vùng núi cao chạy theo hướng đông-tây, nằm ở phía đông bắc tỉnh Lạng ... Nhiệt độ trung bình ở đây là 15,5 °C, đỉnh núi quanh năm có mây phủ, Một tuyến cáp treo dài 5.7km cũng đang được xây dựng lên đỉnh dự kiến tới tháng 4/2018 sẽ vận hành

Địa điểm này chưa có bài viết nào. Bạn có góp ý gì không?

Tweet

Đỉnh Mẫu Sơn

Mẫu Sơn là vùng núi cao chạy theo hướng đông-tây, nằm ở phía đông bắc tỉnh Lạng ... Nhiệt độ trung bình ở đây là 15,5 °C, đỉnh núi quanh năm có mây phủ, Một tuyến cáp treo dài 5.7km cũng đang được xây dựng lên đỉnh dự kiến tới tháng 4/2018 sẽ vận hành

Hỏi thêm, bình luận dành cho Đỉnh Mẫu Sơn