Bạn thấy có gì chưa đúng,

Nhà Hát Lớn POI

9 Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Vietnam


Nhà Hát Lớn, công trình kiến trúc từ thời Pháp, là công trình văn hóa và lịch sử nổi tiếng của thủ đô. Ở đây thường tổ chức các sự kiện âm nhạc, văn hóa quan trọng.

Địa điểm này chưa có bài viết nào. Bạn có góp ý gì không?

Tweet

ẢNH

Nhà Hát Lớn

Nhà Hát Lớn, công trình kiến trúc từ thời Pháp, là công trình văn hóa và lịch sử nổi tiếng của thủ đô. Ở đây thường tổ chức các sự kiện âm nhạc, văn hóa quan trọng.

Hỏi thêm, bình luận dành cho Nhà Hát Lớn