Bạn thấy có gì chưa đúng,

Nhà hàng Bé Mặn B Restaurant

Võ Nguyên Giáp, Phước Mỹ, Sơn Trà, Đà Nẵng, Vietnam


Chuỗi nhà hàng hải sản biển cực kỳ đông khách, giá rất hợp túi tiền. Có 2 điểm Bé Mặn cách nhau chừng 500 trên cùng con đường này.

Địa điểm này chưa có bài viết nào. Bạn có góp ý gì không?

Tweet

Nhà hàng Bé Mặn B

Chuỗi nhà hàng hải sản biển cực kỳ đông khách, giá rất hợp túi tiền. Có 2 điểm Bé Mặn cách nhau chừng 500 trên cùng con đường này.

Hỏi thêm, bình luận dành cho Nhà hàng Bé Mặn B