Bạn thấy có gì chưa đúng,

Chùa Cầu POI

Chùa Cầu, Minh An, Tp. Hội An, Quảng Nam, Vietnam


Ngôi chùa trên cây cầu đổ ra sông Thu Bồn

Địa điểm này chưa có bài viết nào. Bạn có góp ý gì không?

Tweet

Chùa Cầu

Ngôi chùa trên cây cầu đổ ra sông Thu Bồn

Hỏi thêm, bình luận dành cho Chùa Cầu