Bạn thấy có gì chưa đúng,

Thung Lũng Tú Lệ POI

Unnamed Road, Tú Lệ, Văn Chấn, Yên Bái, Vietnam


Bài viết liên quan: #Mùa vàng ở Mù Cang Chải
Tweet

Thung Lũng Tú Lệ

Hỏi thêm, bình luận dành cho Thung Lũng Tú Lệ