Bạn thấy có gì chưa đúng,

Đặc sản Cháo - Lòng Mét Restaurant

2 Đào Duy Từ, Hàng Buồm, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Vietnam


Quán đặc sản cháo lòng chần, nằm ngay trước cửa Ô Quan Chưởng, khá lâu đời và đắt khách. Chúng tôi thường gọi là quán lòng mét vì đặc trưng bà chủ cầm sợi lòng tươi hàng mét và cắt khúc nhỏ dần vào nồi cháo sôi sục để chần. Lòng rất ngọt và đặc trưng. Không giống lòng lợn luộc tý nào. Quán này mới có thêm món dồi

Địa điểm này chưa có bài viết nào. Bạn có góp ý gì không?

Tweet

ẢNH

Đặc sản Cháo - Lòng Mét

Quán đặc sản cháo lòng chần, nằm ngay trước cửa Ô Quan Chưởng, khá lâu đời và đắt khách. Chúng tôi thường gọi là quán lòng mét vì đặc trưng bà chủ cầm sợi lòng tươi hàng mét và cắt khúc nhỏ dần vào nồi cháo sôi sục để chần. Lòng rất ngọt và đặc trưng. Không giống lòng lợn luộc tý nào. Quán này mới có thêm món dồi

Hỏi thêm, bình luận dành cho Đặc sản Cháo - Lòng Mét