Bạn thấy có gì chưa đúng,

Phó Bảng POI

Phó Bảng, Phố Bảng, Đồng Văn, Hà Giang, Vietnam


Thị trấn nhỏ heo hút ở địa đầu tổ quốc, phong cảnh đẹp, dọc đường vào có những ruộng bậc thang hoa hồng tuyệt đẹp. Thị trấn có nhiều hoa đào và hoa mận nở rực rỡ mỗi xuân về

Bài viết liên quan: #Hoa mùa xuân ở Hà Giang
Tweet

ẢNH

Phó Bảng

Thị trấn nhỏ heo hút ở địa đầu tổ quốc, phong cảnh đẹp, dọc đường vào có những ruộng bậc thang hoa hồng tuyệt đẹp. Thị trấn có nhiều hoa đào và hoa mận nở rực rỡ mỗi xuân về

Hỏi thêm, bình luận dành cho Phó Bảng