Bạn thấy có gì chưa đúng,

London Bridge POI

London Bridge, King William St, London EC4R 9, UK


Cây cầu lịch sử của Luân Đôn

Bài viết liên quan: #Anh và Mỹ cấm mang laptop, máy tính bảng và thiết bị điện tử khi nhập cảnh
Tweet

ẢNH

London Bridge

Cây cầu lịch sử của Luân Đôn

Hỏi thêm, bình luận dành cho London Bridge