Bạn thấy có gì chưa đúng,

Quốc Phương Trại Restaurant

Quốc Phương Trại, Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội, Vietnam


Một nhà hàng với các món ăn đặc sản, không gian cực kỳ rộng, với vườn cây và hồ nước lớn.

Địa điểm này chưa có bài viết nào. Bạn có góp ý gì không?

Tweet

Quốc Phương Trại

Một nhà hàng với các món ăn đặc sản, không gian cực kỳ rộng, với vườn cây và hồ nước lớn.

Hỏi thêm, bình luận dành cho Quốc Phương Trại