Bạn thấy có gì chưa đúng,

Khu tập thể Giảng Võ Resident

Ngõ 140 Giảng Võ, Khu tập thể Giảng Võ, Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội, Vietnam


Khu tập thể cũ trong số hàng trăm khu tập thể tương tự khắp thành phố Hà Nội

Bài viết liên quan: #Phía sau nhà tập thể cũ ở Hà Nội
Tweet

ẢNH

Khu tập thể Giảng Võ

Khu tập thể cũ trong số hàng trăm khu tập thể tương tự khắp thành phố Hà Nội

Hỏi thêm, bình luận dành cho Khu tập thể Giảng Võ