Bạn thấy có gì chưa đúng,

Đồi chè Trái Tim POI

Unnamed Road, Nông trường Mộc Châu, Mộc Châu, Sơn La, Vietnam


Đồi chè Ô Long của 1 công ty liên doanh với Đài Loan, chỉ có 1 ô nhỏ các luống chè tạo hình thành trái tim và trở thành điểm thu hút du lịch

Bài viết liên quan: #Đồng cỏ, đồi chè ở Mộc Châu
Tweet

ẢNH

Đồi chè Trái Tim

Đồi chè Ô Long của 1 công ty liên doanh với Đài Loan, chỉ có 1 ô nhỏ các luống chè tạo hình thành trái tim và trở thành điểm thu hút du lịch

Hỏi thêm, bình luận dành cho Đồi chè Trái Tim