Bạn thấy có gì chưa đúng,

Bia hơi Ụ Pháo Restaurant

1 Trấn Vũ, Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội, Vietnam


Được giới thiệu là một trong những quán bia mậu dịch của quân đội, bia hơi Ụ Pháo nằm trong trạm 66 hay nhà tròn. Một nhà hàng nằm ngay trên bán đảo hồ Trúc Bạch, ngay bên cạnh cafe Highland. Một điểm lý tưởng cần trải nghiệm mùa hè này

Địa điểm này chưa có bài viết nào. Bạn có góp ý gì không?

Tweet

ẢNH

Bia hơi Ụ Pháo

Được giới thiệu là một trong những quán bia mậu dịch của quân đội, bia hơi Ụ Pháo nằm trong trạm 66 hay nhà tròn. Một nhà hàng nằm ngay trên bán đảo hồ Trúc Bạch, ngay bên cạnh cafe Highland. Một điểm lý tưởng cần trải nghiệm mùa hè này

Hỏi thêm, bình luận dành cho Bia hơi Ụ Pháo