Bạn thấy có gì chưa đúng,

Vườn hoa cạnh đền Ngọc Sơn POI

61 Đinh Tiên Hoàng, Hàng Trống, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Vietnam


Chỗ này có cây lộc vừng rất đẹp

Địa điểm này chưa có bài viết nào. Bạn có góp ý gì không?

Tweet

Vườn hoa cạnh đền Ngọc Sơn

Chỗ này có cây lộc vừng rất đẹp

Hỏi thêm, bình luận dành cho Vườn hoa cạnh đền Ngọc Sơn