Bạn thấy có gì chưa đúng,

Thung Lũng mận Nà Ka POI

TL104, Nông trường Mộc Châu, Mộc Châu, Sơn La, Vietnam


Thung lũng mận cổ với hàng ngàn gốc mận già, nở hoa trắng rừng mỗi mùa xuân tới.

Bài viết liên quan: #Thung lũng mận cổ Nà Ka ở Mộc Châu
Tweet

ẢNH

Thung Lũng mận Nà Ka

Thung lũng mận cổ với hàng ngàn gốc mận già, nở hoa trắng rừng mỗi mùa xuân tới.

Hỏi thêm, bình luận dành cho Thung Lũng mận Nà Ka