Bạn thấy có gì chưa đúng,

Đường Thanh Niên POI

7 Thanh Niên, Trúc Bạch, Ba Đình, Hà Nội, Vietnam


Con đường rất nhiều cây và đẹp

Địa điểm này chưa có bài viết nào. Bạn có góp ý gì không?

Tweet

Đường Thanh Niên

Con đường rất nhiều cây và đẹp

Hỏi thêm, bình luận dành cho Đường Thanh Niên