Bạn thấy có gì chưa đúng,

Công Viên Lê Nin POI

35 Trần Phú, Điện Biên, Ba Đình, Hà Nội, Vietnam


Công viên với quảng trường ngay trước là cột cờ Hà Nội

Địa điểm này chưa có bài viết nào. Bạn có góp ý gì không?

Tweet

Công Viên Lê Nin

Công viên với quảng trường ngay trước là cột cờ Hà Nội

Hỏi thêm, bình luận dành cho Công Viên Lê Nin