Bạn thấy có gì chưa đúng,

Công viên Bách Thảo POI

3 Hoàng Hoa Thám, Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội, Vietnam


Công viên lớn với nhiều loài thực vật và khá đẹp

Địa điểm này chưa có bài viết nào. Bạn có góp ý gì không?

Tweet

Công viên Bách Thảo

Công viên lớn với nhiều loài thực vật và khá đẹp

Hỏi thêm, bình luận dành cho Công viên Bách Thảo