Bạn thấy có gì chưa đúng,

Nhà thờ Trà Cổ Religious

Tràng Vĩ, Trà Cổ, Tp. Móng Cái, Quảng Ninh, Vietnam


Nhà thờ cổ vừa bị đập đi và xây mới lại bởi các giáo dân vùng này

Bài viết liên quan: #Vài hình ảnh về nhà thờ cổ Trà Cổ
Tweet

ẢNH

Nhà thờ Trà Cổ

Nhà thờ cổ vừa bị đập đi và xây mới lại bởi các giáo dân vùng này

Hỏi thêm, bình luận dành cho Nhà thờ Trà Cổ