Bạn thấy có gì chưa đúng,

Viện Hải Dương Học, Nha Trang POI

83/9 Trần Phú, Vĩnh Nguyên, Tp. Nha Trang, Khánh Hòa, Vietnam


Phòng trưng bày lớn nhất Đông Nam Á các loài sinh vật biển và đại dương

Bài viết liên quan: #Ngắm hàng ngàn loài cá biển ở viện Hải dương học Nha Trang
Tweet

ẢNH

Viện Hải Dương Học, Nha Trang

Phòng trưng bày lớn nhất Đông Nam Á các loài sinh vật biển và đại dương

Hỏi thêm, bình luận dành cho Viện Hải Dương Học, Nha Trang