Bạn thấy có gì chưa đúng,

Linh Cá Kèo Restaurant

14 Pasteur, Tp. Nha Trang, Khánh Hòa, Vietnam


Lẩu cá kèo nổi tiếng ở Nha Trang, ốc len xào dừa cũng cực kỳ đặc biệt. Quán rất đông khách

Bài viết liên quan: #Lẩu cá kèo ở Linh Cá Kèo Nha Trang
Tweet

ẢNH

Linh Cá Kèo

Lẩu cá kèo nổi tiếng ở Nha Trang, ốc len xào dừa cũng cực kỳ đặc biệt. Quán rất đông khách

Hỏi thêm, bình luận dành cho Linh Cá Kèo