Bạn thấy có gì chưa đúng,

Highland coffee Trúc Bạch Coffee

Trấn Vũ, Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội, Vietnam


Địa điểm này chưa có bài viết nào. Bạn có góp ý gì không?

Tweet

ẢNH

Highland coffee Trúc Bạch

Hỏi thêm, bình luận dành cho Highland coffee Trúc Bạch