Bạn thấy có gì chưa đúng,

Bánh tôm Hồ Tây Restaurant

7 Thanh Niên, Trúc Bạch, Ba Đình, Hà Nội, Vietnam


Địa điểm này chưa có bài viết nào. Bạn có góp ý gì không?

Tweet

Bánh tôm Hồ Tây

Hỏi thêm, bình luận dành cho Bánh tôm Hồ Tây