Bạn thấy có gì chưa đúng,

Green Gecko Fastfood

35 Nguyễn Thị Minh Khai, Lộc Thọ, Tp. Nha Trang, Khánh Hòa 650000, Vietnam


Quán tạp hóa nhỏ nhiều du khách ngoại quốc trung tuổi ghé thăm.

Địa điểm này chưa có bài viết nào. Bạn có góp ý gì không?

Tweet

ẢNH

Green Gecko

Quán tạp hóa nhỏ nhiều du khách ngoại quốc trung tuổi ghé thăm.

Hỏi thêm, bình luận dành cho Green Gecko