Bạn thấy có gì chưa đúng,

Bún Thang Bà Đức Fastfood

48 Cầu Gỗ, Hàng Bạc, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Vietnam


Bài viết liên quan: #Bún thang Bà Đức 48 Cầu Gỗ món ngon nhớ lâu
Tweet

Bún Thang Bà Đức

Hỏi thêm, bình luận dành cho Bún Thang Bà Đức