Bạn thấy có gì chưa đúng,

Bia Bao Cấp Restaurant

113 Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội, Vietnam


Quán bia vốn là nhà ăn cũ của văn phòng trung ương Đảng, hầu hết thực khách là cán bộ nghỉ hưu, quán bia không bán bia vì lợi nhuận nhưng giá khá chát, Ngoài ra bạn phải tự phục vụ mọi thứ, y như vào nhà ăn sinh viên.

Bài viết liên quan: #Uống bia hơi bao cấp ở Quán Thánh
Tweet

ẢNH

Bia Bao Cấp

Quán bia vốn là nhà ăn cũ của văn phòng trung ương Đảng, hầu hết thực khách là cán bộ nghỉ hưu, quán bia không bán bia vì lợi nhuận nhưng giá khá chát, Ngoài ra bạn phải tự phục vụ mọi thứ, y như vào nhà ăn sinh viên.

Hỏi thêm, bình luận dành cho Bia Bao Cấp