Bạn thấy có gì chưa đúng,

Xôi rán Hiệp Hòa Fastfood

La Thành, Thổ Quan, Đống Đa, Hà Nội, Vietnam


Bài viết liên quan: #Ăn xôi rán Hiệp Hòa ở Đê La Thành, mới đọc qua đã thèm rồi?
Tweet

Xôi rán Hiệp Hòa

Hỏi thêm, bình luận dành cho Xôi rán Hiệp Hòa